Generelle vilkår og rejsebetingelser

Her kan du læse om vore generelle vilkår og betingelser for rejser arrangeret af Memory Tours. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her eller andre steder på vor hjemmeside, så tøv ikke med at kontakte os.

Bestilling af rejser

Du bestiller alle vore rejser ved at sende os en e-mail, et brev eller ringe til os med oplysning om de rejsende, rejsetidspunkt og destination m.m. Du kan gøre det nemt ved blot at udfylde en bestillingsseddel, som du sender til os på e-mail eller brev, eller du kan give os et ring på telefon – du bestemmer selv, gør det nemmeste for dig.

• E-mail: britta@memorytours.dk
• Telefon: 32 52 89 81

• Download en Bestillingssedl

Fra den rejsendes side er bestillingen bindende ved ordreafgivelse, skriftlig eller mundtlig. For Memory Tours er bestillingen bindende ved skriftlig bekræftelse af ordren. Memory Tours fremsender ordrebekræftelse/faktura med angivelse af rejsemål, rejsetidspunkt, rejsedeltagere, pris og betalingstidspunkt.

Betaling og depositum

Ved ordrebekræftelse af rejsen betales et depositum på minimum 15% og maksimalt 40% af rejsens pris, dog mindst 1.500,- kr. pr. betalende rejsende. Depositum forfalder til betaling 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse/faktura. Indbetaling af depositum betragtes som den rejsendes bekræftelse af bindende tilmelding og accept af generelle vilkår og betingelser for rejser leveret af Memory Tours.
Rejsens restbeløb forfalder uopfordret til betaling 50 dage før afrejse. Er der mindre end 50 dage til rejsens startdato, forfalder hele rejsens pris til betaling senest 5 dage efter modtagelse af faktura.
Betaling af rejsen sker ved indbetaling til vor bankkonto.
Nærmere detaljer fremgår af din faktura.

Rejsens Pris

Rejsens pris er inkl. alle i vort i program eller selvstændige aftaler nævnte ydelser og alle såvel danske som lokale obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Vort koncept inkluderer hotelovernatninger, og her vil rejsens pris altid være baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Den gældende pris for din rejse, er den pris, som var aktuel på den dag, hvor din bestilling blev foretaget.
Prisoplysninger på hjemmesiden www.memorytours.dk er bindende for Memory Tours, medmindre evt. ændringer er meddelt kunden ved bestilling af rejsen og skriftligt bekræftet over for denne.

Kunders særlige ønsker

Memory Tours ønsker at levere rejseoplevelser, som giver Jer skønne ferieminder. Vi ønsker at gøre det på en fair måde og vil gå langt for at opfylde Jeres ønsker, også de specielle. Vi gør imidlertid opmærksom på, at evt. særlige ønsker skal fremgå klart af din ordrebekræftelse for at have gyldighed. Hvis du mener, at vi har aftalt noget, som du ikke kan se af ordrebekræftelsen, så kontakt os venligst omgående, da vi ellers ikke vil have mulighed for ændre arrangementet, og derfor heller ikke senere vil kunne betragte manglende opfyldelse som reklamationsgrund.

Rejsedokumenter

Afrejseinformation, billetter, vouchers og andre rejsedokumenter fremsendes omkring 1-2 uger før afrejse, dog først efter modtagelse af den samlede betaling for rejsen.

Afbestilling /Ændring af rejsen fra den rejsendes side

Vi skelner mellem mindre ændringer i udformning af rejsen og egentlig afbestilling af rejsen. Mindre ændringer som f.eks. annullering/ændring af ekstraovernatninger, halvpension, cykelleje, transfers og lign. foretages mod gebyr på kr. 150,- for ændringer i eksisterende bestilling, og under forudsætning af ledig kapacitet.
Ændringer af rejsemål og dato for ud- eller hjemrejse betragtes som afbestilling og en ny bestilling, hvor de almindelige regler for afbestilling er gældende. • Ved afbestilling tidligere end 50 dage før afrejse fortabes det indbetalte depositum.
• Afbestilles rejsen 50-35 dage før afrejsen, er 40% af rejsens pris tabt.
• Ved afbestilling 35-20 dage før afrejse udgør afbestillingsgebyret 50% af rejsens pris.
• Ved afbestilling mellem 20-7 dage før afrejsen udgør afbestillingsgebyret 85% af rejsens pris.
• Ved afbestilling 7 dage eller mindre før afrejse fortabes den samlede pris for rejsen.
Alle afbestillinger skal foreligge skriftligt til os for at være gyldige.
Afbestillingsregler er gyldige for samtlige rejsedeltagere, der er opført på ordrebekræftelsen.

Rejseforsikring

Memory Tours sælger ikke rejseforsikringer på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at vore kunder sikkert allerede har f.eks. en årsrejseforsikring eller anden rejseforsikring, hvis man ønsker dækning ud over det gule eller blå sygesikringskort.
På alle vore destinationer i Europa er danske statsborgere dækket af det offentliges gule eller blå sygesikringskort.
Vær dog opmærksom på at disse sygesikringskort ikke længere dækker hjemtransport og ej heller tilkaldelse hjemmefra, sygeledsagelse, mistet bagage, kompensation for tabt feriemulighed og afbestillingsforsikring på grund af sygdom.

Den rejsendes ansvar/pligt

Memory Tours sælger ikke rejseforsikringer på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at vore kunder sikkert allerede har f.eks. en årsrejseforsikring eller anden rejseforsikring, hvis man ønsker dækning ud over det gule eller blå sygesikringskort.
På alle vore destinationer i Europa er danske statsborgere dækket af det offentliges gule eller blå sygesikringskort.
Vær dog opmærksom på at disse sygesikringskort ikke længere dækker hjemtransport og ej heller tilkaldelse hjemmefra, sygeledsagelse, mistet bagage, kompensation for tabt feriemulighed og afbestillingsforsikring på grund af sygdom.

Reklamation

Vi ønsker at levere rejseoplevelser af meget høj kvalitet og samarbejder udelukkende med operatører, som deler dette ønske og som har stor erfaring med at arrangere det komplekse puslespil, som en cykelferie er, når alt går op i en højere enhed. Og vi bestræber os på altid at levere den ydelse, som vi har lovet Jer.
De fleste problemer/fejl løses bedst for alle parter på stedet. I hele jeres opholds varighed vil I have adgang til en servicehotline, som bør være 1. reklamationssted. Kontakt vor lokale samarbejdspartner, således at problemet kan løses straks med færrest muligt ulemper for Jer. Består der herefter en situation, som I ønsker at reklamere over, så send os skriftlig reklamation hurtigst muligt og senest 20 dage efter turens afslutning. Hvis I ikke har reklameret på stedet, og evt. har bevis herfor, er det normalt ensbetydende med fortabelse af ret til erstatning på et senere tidspunkt.

Memory Tours tager forbehold for trykfejl og udeladelser i trykt og elektronisk materiale som f.eks. brochurer, løsblade, internet-sider og lignende